Hot product

-

Giò Chả

Chả da heo (chả bì)
- 6%

Chả da heo (chả bì)

75,000₫ 80,000₫
Chả heo (2 cây nửa kg)
- 5%

Chả heo (2 cây nửa kg)

190,000₫ 200,000₫
Nem ngon
- 4%

Nem ngon

240,000₫ 250,000₫
Chả bò loại ngon (1 cây)
- 13%

Chả bò loại ngon (1 cây)

13,000₫ 15,000₫
Chả heo lá loại ngon (1 cây)
- 15%