Hot product

-

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình.

Thông tin và lý do thu thập:

Bao gồm: Tên, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng, email là những thông tin cần thiết để chúng tôi có thể liên hệ với bạn và hoàn tất việc giao nhận đơn hàng. Ngoài ra, chúng tôi cũng cần giữ thông tin này để có thể gửi bạn các thông báo, tình trạng đơn hàng, vấn đề phát sinh hay các chương trình khuyến mãi trong tương lai.

Chính sách quyền riêng tư:

Chúng tôi cam kết và đảm bảo việc thu thập thông tin cá nhân của bạn chỉ nhằm mục đích tạo quyền lợi cho bạn. Thông tin này được chúng tôi và nhà vận chuyển liên kết bảo mật.

Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin được yêu cầu, hoặc có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ, mục đích kinh doanh và nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng.