Hot product

-

Đặc Sản

Mắm cá linh
- 0%

Mắm cá linh

180,000₫ 180,000₫
Mắm cá lóc cắt khúc
- 5%

Mắm cá lóc cắt khúc

210,000₫ 220,000₫
Chả da heo (chả bì)
- 6%

Chả da heo (chả bì)

75,000₫ 80,000₫
Chả bò (1kg)
- 3%

Chả bò (1kg)

360,000₫ 370,000₫
- 3%

360,000₫ 370,000₫
- 3%

360,000₫ 370,000₫
Chả heo (2 cây nửa kg)
- 5%

Chả heo (2 cây nửa kg)

190,000₫ 200,000₫
Nem ngon
- 4%

Nem ngon

240,000₫ 250,000₫
Chả bò loại ngon (1 cây)
- 13%

Chả bò loại ngon (1 cây)

13,000₫ 15,000₫
Chả heo lá loại ngon (1 cây)
- 15%
Khô cá chạch
- 3%

Khô cá chạch

580,000₫ 600,000₫
Khô cá lóc
- 8%

Khô cá lóc

230,000₫ 250,000₫
Ba khía trộn sẵn
- 17%

Ba khía trộn sẵn

250,000₫ 300,000₫